Mgr. Kateřina Sitařová

cz
de
gb
Mgr. Kateřina Sitařová
 • simultánní tlumočení

 • konferenční tlumočení

 • překlady

 • jazykové poradenství

 • profesionálně, rychle, flexibilně

 • kultura, umění, přírodní vědy, sociální vědy, film, technika

Pracovní jazyky:

 • čeština – A
 • němčina – B
 • angličtina – C
 • slovenština​ – C

Mgr. Kateřina Sitařová

Klínec 280 , CZ – 252 10, Praha – Západ

+420 603 19 46 86

www.tlumoceni.com

IČ: 6544035

Přehled praxe tlumočnické a publikační činnosti

Jako tlumočnice jsem mj. pracovala/pracuji  pro tyto osobnosti popř. instituce:

 • prezident republiky Václav Havel
 • spolkový prezident J. Rau
 • premiér ČR J. Paroubek
 • premiér ČR M. Topolánek
 • spolkový kancléř G. Schröder
 • ministři zahraničí ČR a SRN
 • různí ministři ČR a německojazyčných zemí
 • předseda frakce Evropského parlamentu
 • různá ministerstva ČR (práce a sociálních věcí; mládeže a školství; životního prostředí; zemědělství; zdravotnictví)
 • Senát Parlamentu ČR
 • Primátor Berlína
 • Primátor hl.m. Prahy
 • Rakouské kulturní fórum v Praze
 • Pražský divadelní festival německého jazyka
 • Nadace VIZE  manželů Dagmar a Václava Havlových
 • pražské kanceláře německých politických nadací (K. Adenauera, H. Bölla atd.)
 • AVU, AMU, DAMU, FF UK, KTF UK, VŠCHT, PF UK  a další vysokoškolské instituce
 • PEN klub ČR
 • Obec spisovatelů
 • Pražský magistrát
 • Česká televize – zpravodajství
 • Česko-německý fond budoucnosti
 • Evropský parlament
 • Evropská rada
 • Evropský hospodářský a sociální výbor
 • Výbor regionů
 • Evropský soudní dvůr
 • Europol

Publikované knižní překlady

Přeložené knihy
 • Jirásko, Ladislav (2013) Johann Stüdl. Vizionář a objevitel Alp. Alpy Praha
 • Steinbach, Karin & Habeler, Peter (2012) Cílem je vrchol. Alpy Praha
 • Ministerstvo zahraničních věcí v Berlíně (2015) Fakta o Německu. Frankfurter Societäts-Medien GmbH
 • Rudi Mair, Patrick Nairz (2018) Lavina. Alpy Praha
 • Wolfgang Nairz (2016) Dobře to dopdane. Alpy Praha
 • Karl Gabl (2017) Viděl jsem mraky shora i zdola. Alpy Praha
 • Matěj Forejt (ed.) Umění z NDR. Dědictví na obtíž? Galerie Rudolfinum, Praha 2021
 • Bude, Munk, Wieland (2022) Náraz. Práh

Životopis

Mgr. Kateřina Sitařová

Mgr. Kateřina Sitařová

Narozena 1977 v Šumperku, školy absolvovala v ČR, Východním Německu a Rakousku (maturita), magisterské tituly získala na FF UK v Praze v oborech tlumočnictví a překladatelství němčiny a obecná lingvistika a fonetika. Od roku 2000 pracuje jako tlumočnice na volné noze na českém trhu, od roku 2008 je akreditovanou tlumočnicí tlumočnických služeb evropských institucí (DG SCIC a DG Interpretation) a pravidelně tlumočí pro Evropskou radu, Evropský Parlament, Evropskou komisi a Evropský soudní dvůr – jejími pracovními jazyky jsou čeština, němčina, angličtina a slovenština. Od roku 2008 je lektorkou kurzů Euromasters in Conference Interpreting. V letech 2009-2022 působila jako odborná asistentka na Ústavu translatologie FF UK v Praze, kde vyučovala tlumočnické předměty a techniku mluveného projevu. Vedle tlumočení se věnuje také literárnímu překladu (cca 10 titulů) a titulkování filmů. Je členkou profesních organizací Asociace konferenčních tlumočníků a AIIC. Pravidelně tlumočí pro německojazyčné zastupitelské úřady v ČR a české státní a ústavní orgány.

Jazykové znalosti

 • čeština                       A, mateřský jazyk
 • němčina                    B, aktivní pracovní jazyk, tlumočení a překládání
 • angličtina                  C, pasivní pracovní jazyk, tlumočení a překládání
 • slovenština               C, pasivní pracovní jazyk, tlumočení a překládání

Členství v profesních organizacích

 • ASKOT – Asociace konferenčních tlumočníků ČR
 • AIIC – Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků

Mgr. Kateřina Sitařová

^
1977

Narození

Narozena 11.8.1977 v Šumperku.

Školy, vzdělání

^
1983 – 1986

Základní škola

Základní škola v Ostravě.

^
1986 – 1989

Základní škola

Pokračování školní docházky v Halle an der Saale (NDR).

^
1991

Základní škola

Dokončení povinné školní docházky v Praze.

^
1991 – 1995

Österreichische Schule Prag

Österreichische Schule Prag, maturita 5/1995 (rakouská i česká).

^
1995 – 1999

Univerzita Karlova

Studium translatologie na Filozofické  fakultě Karlovy Univerzity.

10/1999 Státní závěrečná zkouška: translatologie, překlad, tlumočení.

^
1997 – 1998

Universität Passau

Studijní pobyt na Universität Passau.

^
1998 – 2002

Univerzita Karlova

Další magisterské  studium na FF UK.

9/2002 Státní závěrečná zkouška: obecná lingvistika, fonetika.

^
od 2009 – 2016

Univerzita Karlova

Interní doktorské studium v oboru translatologie na FF UK v Praze.

Profesní CV

^
od 1999

Překladatelka a tlumočnice

Překladatelka a tlumočnice na volné noze, činnost v různých oborech, mj. pro různé firmy z ČR a německojazyčného zahraničí.

^
2001 – 2003

Goethe-Institutu v Praze

Oficiální tlumočnice a překladatelka Goethe-Institutu v Praze včetně administrativy i přípravy kulturního programu.

^
od 2003

Překladatelka a tlumočnice

Překladatelka a tlumočnice na volné noze na českém, německém a rakouském trhu.

^
od 2008

Lektorka

Lektorka postgraduálního tlumočnického studia EMCI.

^
od 2008

Tlumočnice pro instituce EU

Akreditovaná tlumočnice evropských institucí s jazyky pracovními jazyky: čeština, němčina, angličtina, slovenština, roční i krátkodobé tlumočnické kontrakty Generálního ředitelství pro tlumočení Evropské komise a Evropského parlamentu.

^
2009 – 2022

Univerzita Karlova

Vyučující na Ústavu translatologie FF UK.

Jiné

^
od 2014

Obec Klínec

Od roku 2014 zastupitelka obce Klínec.

Kontakt

Mgr. Kateřina Sitařová

Klínec 280 , CZ – 252 10, Praha – Západ

+420 603 19 46 86

www.tlumoceni.com

IČ: 6544035